Nowe narzędzia MALL w nauczaniu języków obcych

Classroom.bg
09/11/2016
Czwarte spotkanie partnerskie
14/03/2017

Nowe narzędzia MALL w nauczaniu języków obcych

Kolejnym rezultatem projektu było opracowanie 5 nowych lub dostosowanych narzędzi do nauki języka online, które mogą być wykorzystane przez nauczycieli języków. Za tworzenie tego rezultatu odpowiadała organizacja ACP, ale każdy z partnerów opracował swoje własne narzędzie. Partnerzy wspólnie stworzyli przewodnik, w którym opisali proces powstawania każdego z narzędzi. Przewodnik ma na celu wsparcie nauczycieli języków w procesie tworzenia podobnych narzędzi, oraz zawiera wskazówki dotyczące wykorzystania ich podczas zajęć. 5 nowo opracowanych narzędzi znajduje się tutaj: http://www.mall-guide.eu/new-developments-of-mall-applications-for-sla-teaching/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *