Czwarte spotkanie partnerskie
14/03/2017
Ostatnie spotkanie w projekcie
12/07/2017

Moodle – Konjunktiv II

Informacje ogólne

  • Język: niemiecki
  • Umiejętność: gramatyka
  • Grupa docelowa: wszyscy uczący się

Krótki opis

Narzędzie składa się z zestawu ćwiczeń w zakresie Konjunktiv II (nierealne warunki i życzenia w teraźniejszości). Ćwiczenia można wykonywać jeden po drugim lub oddzielnie. Ćwiczenia są skierowane do wszystkich uczących sie na poziomie B1. Ćwiczenia odpowiadają materiałom objętym podręcznikiem Schritte plus 5, ale mogą być również wykorzystane przez uczących się lub nauczycieli, którzy pracują z innymi podręcznikami.


Tworzenie narzędzia

Idea / pomysł / skąd decyzja o opracowaniu tego narzędzia

Uczący się w naszej szkole uczęszczają nie tylko na tradycyjne zajęcia językowe. Część kursu poświęcona jest współpracy z Moodle. Nasza platforma Moodle oferuje dodatkowe materiały do rozdziałów omawianych w podręcznikach „Schritte plus 5”. Materiały zamieszczone na Moodle obejmują ćwiczenia w zakresie gramatyki, ćwiczenia na rozumienie ze słuchu z wykorzystaniem materiałów wideo, ćwiczenia na rozumienie tekstów pisanych z wykorzystaniem załączonych tekstów, fora dyskusyjne, a także linki do ciekawych stron internetowych związanych z artystami, tematami kulturalnymi lub historycznymi dotyczącymi Niemiec.

Nasi uczący się znają platformę Moodle. Ponadto Moodle jest idealnym rozwiązaniem do ćwiczenia gramatyki oraz oferuje dodatkowe ćwiczenia w innych obszarach. Dlatego zdecydowaliśmy się na opracowanie ćwiczeń gramatycznych z wykorzystaniem Moodle.

 

Narzędzia i metody wykorzystane w opracowaniu narzędzia

Po zapoznaniu się z tematami dotyczącymi gramatyki, które są zawarte w podręczniku, zidentyfikowaliśmy te, które z nich powodują największe problemy dla uczących się, a zatem wymagają większej uwagi praktyki niż inne. Potem przyjrzeliśmy się materiałowi, który mieliśmy już na platformie Moodle. Zdaliśmy sobie sprawę, że to, czego najbardziej potrzebujemy, to ćwiczenia w temacie Konjunktiv II.

W następnym kroku opracowaliśmy własne ćwiczenia. Podczas tego procesu zadbaliśmy również o różne rodzaje ćwiczeń: zamknięte, pół-otwarte i otwarte. W związku z tym, różne typy ćwiczeń zadedykowano różnym typom uczących się.

W ostatnim kroku dodaliśmy informacje zwrotne dotyczące każdego ćwiczenia. Nasze doświadczenie pokazuje, że uczący się mają tendencję do utrzymania wyższego poziomu motywacji, jeśli otrzymują informacje zwrotne do swoich odpowiedzi, poza tymi, które wskazuje komputer, jako prawidłowe lub złe. Z tego powodu zapewniliśmy, że przekazywać będziemy informacje zwrotne na temat wyników uczącego się: zarówno pozytywne, ale co ważniejsze – również negatywne efekty, które zachęcić mają uczących się do kontynuowania prób.

 

Zasoby użyte do opracowania narzędzia (ludzie, sprzęt itd.)

Temat gramatyki został wybrany przez niemieckiego nauczyciela, który również stworzył ćwiczenia. Inny nauczyciel, lepiej znający platformę Moodle, pomógł w opracowaniu ćwiczeń na tejże platformie.

Aby korzystać z Moodle, należy zainstalować odpowiednie oprogramowanie, w efekcie czego, można będzie tworzyć samodzielnie kursy i materiały oraz będzie je można przesyłać.

Jeśli chodzi o sprzęt, potrzebny jest komputer i dostęp do Internetu (aby uzyskać dostęp do platformy Moodle, tworzyć działania, przesyłać materiał, itd.). Wykorzystaliśmy tu również YouTube do znalezienia filmu, jako podstawy jednego z ćwiczeń. Filmy można wyświetlać bezpłatnie i mogą być łatwo umieszczone w Moodle.

 

Problemy napotkane w procesie opracowywania narzędzia

Moodle jest doskonałym narzędziem dostarczania materiałów dla uczących się i umożliwia im dodatkową praktykę lub wyposaża w informacje, które nie są obowiązkowe, ale które mogą być interesujące dla części. Jednak z punktu widzenia nauczyciela nie jest łatwo umieścić cały materiał na platformie. Platforma nie jest intuicyjna i nie ma instrukcji użytkownika, która wyjaśniałaby, jakie są różne rodzaje działań możliwych do podjęcia oraz jakie są zasady tworzenia materiałów. Z tego powodu proces tworzenia ćwiczeń trwa długo i jest procesem prowadzonym na zasadzie „prób i błędów”. Zajmuje to zatem, dużo czasu i wymaga włożenia wysiłku w tworzenie kursów i ćwiczeń. Może to być bardzo frustrujące i z tego powodu, Moodle nie jest idealnym rozwiązaniem dla każdego nauczyciela.


Korzystanie z narzędzia

Dydaktyczna analiza narzędzia

Wprowadzenie
Narzędzie składa się z sześciu ćwiczeń w temacie Konjunktiv II (nierealne warunki i życzenia w teraźniejszości). Ćwiczenia można wykonywać jedno po drugim lub oddzielnie.

Ćwiczenia są skierowane do wszystkich uczących się władających językiem niemieckim na poziomie B1. Ćwiczenia odpowiadają materiałom objętym podręcznikiem „Schritte plus 5”, ale mogą być również wykorzystane przez uczących się lub nauczycieli, którzy pracują z innymi podręcznikami. Ćwiczenia można wykonać w klasie w ramach lekcji gramatyki. Mogą być również wykorzystywane do samodzielnej nauki lub pracy domowej.

Aby zakończyć ćwiczenia, uczący się powinni zapoznać się z pojęciem Konjunktiv II, jego formą i używaniem do wyrażania nierealnych warunków i życzeń w teraźniejszości. Uczący się nie muszą uprzednio być zaznajomieni z używaniem pojęcia odnoszącego się do nierealnych warunków.

Opis możliwych zastosowań w klasie:
Narzędzie obejmuje ważny temat gramatyki, który musi być omówiony z uczącymi się w celu wyrażenia nierealnych warunków lub życzeń w teraźniejszości.

Nauczyciele pracujący z podręcznikiem „Schritte plus 5” mogą korzystać z ćwiczeń bezpośrednio po wprowadzeniu tematu i wyjaśnić formę oraz wykorzystanie Konjunktiv II (rozdział 4). Mogą korzystać z ćwiczeń udostępnionych w Moodle przed lub poza ćwiczeniami zawartymi w podręczniku. Nauczyciele pracujący z innym podręcznikiem lub bezpłatnymi materiałami powinni także móc korzystać z ćwiczeń bezpośrednio po wprowadzeniu tematu.

Ćwiczenia dostarczone w Moodle składają się z 6 różnych ćwiczeń rozpoczynających ćwiczenia odsłuchowe i stwarzają trudniejsze ćwiczenia. W pierwszym ćwiczeniu uczący się muszą słuchać pieśni i wypełnić puste miejsca lub wybrać brakujące słowo z różnych opcji. W poniższych ćwiczeniach muszą być sformułowane poprawne zdania, dobrać odpowiedni czasownik w Konjunktiv II spośród trzech różnych opcji, wypełnić luki i pełne zdania.

Ćwiczenia można wykonać w klasie, jeśli wszyscy uczący się mają własny komputer, aby przejść ćwiczenia we własnym tempie. Jeśli tak, uczący się potrzebują słuchawek do słuchania filmu YouTube w pierwszym ćwiczeniu.

Ewentualnie uczący się mogą ćwiczyć, jako zadania domowe, jeśli mają w domu komputer, połączenie wifi i głośniki / słuchawki.

Użytkownicy chcący uzyskać dostęp do platformy Moodle firmy Iberika mogą zalogować się, jako goście. Kliknij „Als Gast anmelden” i wpisz hasło: gast1, aby uzyskać dostęp do wszystkich ćwiczeń należących do „Schritte plus 5”, rozdział 4.

Plusy i minusy:
Ćwiczenia mogą być elastycznie wykorzystywane w każdej grupie uczących się – zarówno w klasie, jak i w domu. Uczestnikom wolno wybrać, czy wykonują wszystkie ćwiczenia, czy tylko niektóre, oraz w jakim tempie chcą pracować. Mogą też powtarzać ćwiczenia tak często, jak tylko chcą.

Jednak nauczyciele, którzy chcą używać tego narzędzia, powinni pamiętać, że nadal muszą przedstawić temat i wyjaśnić jego formę i sposób użycia formuły przed przystąpieniem do ćwiczeń. Uczący się z niskimi umiejętnościami ICT lub bez nich, albo uczący się, którzy nie znają platformy Moodle, mogą potrzebować pomocy w wykonaniu ćwiczeń.

Wniosek:
Ćwiczenia obejmują ważny temat w niemieckiej gramatyce. Mogą być stosowane zarówno w klasie, jak i w domu, przy bardzo małym wysiłku po stronie nauczyciela. Ponieważ wszystkie ćwiczenia można wykonywać osobno i kilkakrotnie, uczący się mogą przejść przez nie we własnym tempie i tak często, jak chcą. Niemniej jednak uczący się z niewielkimi umiejętnościami z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych mogą potrzebować pomocy podczas pracy z platformą Moodle w celu uzyskania dostępu do ćwiczeń.


Analiza techniczna narzędzia

Moodle jest internetowym systemem zarządzania nauczaniem, który jest używany przez wiele instytucji edukacyjnych na całym świecie. W ten sposób wielu uczących się zna platformę i będzie w stanie ją bez problemu używać. Uczący się z niewielkimi umiejętnościami w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych lub uczącymi się, którzy nie znają Moodle, mogą potrzebować pomocy na początku dostępu do platformy i poruszać się po stronie.

Aby uzyskać dostęp do platformy, uczący muszą się zarejestrować. Jeśli chodzi o sprzęt, komputer lub laptop, łącze internetowe i głośniki lub słuchawki są wymagane. Korzystanie z platformy Moodle nie wymaga specjalnego oprogramowania dla uczących się. Aby nauczyciel współpracował z Moodle, oprogramowanie musi być najpierw zainstalowane, a zajęcia wymagają od początku.

Po zainstalowaniu oprogramowania i znajomości funkcji platformy program Moodle jest doskonałym narzędziem do ćwiczeń i materiałów. Istnieje również forum, dzięki któremu uczący mogą komunikować się ze sobą lub z nauczycielem. Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do kursów, więc cała zawartość przesłana lub wysłana na platformie pozostaje poufna.


Pobierz plan lekcji w PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *