Konferencje upowszechniające i warsztaty

Co sądzą uczniowie o analizowanych przez nas narzędziach?
23/08/2016
I want to talk about …
08/11/2016

Konferencje upowszechniające i warsztaty

Partnerzy projektu MALL GUIDE zapraszają do wzięcia udziału w konferencji upowszechniającej projekt w twoim kraju!

Głównym celem tych spotkań będzie upowszechnienie zakładanych celów wśród osób zainteresowanych tematyką projektu – instytucji szkoleniowych, nauczycieli oraz osób uczących się języków obcych. Partnerzy projektu wykorzystają te konferencje do zaprezentowania rezultatów wypracowanych na poziomie krajowym i międzynarodowym, a co najważniejsze – umożliwią uczestnikom przetestowanie ich podczas warsztatów. Głównym celem konferencji jest przedstawienie projektu stronom zainteresowanym oraz zachęcenie, zarówno nauczycieli jak i osób uczących się języków, do uwzględnienia narzędzi cyfrowych w procesie uczenia się i nauczania.

Konferencje upowszechniające odbędą się w krajach organizacji partnerskich, w okresie od września do listopada 2016. Każda z konferencji będzie trwała około 4 godzin i będzie miała charakter otwarty.

Aby wziąć udział w konferencji prosimy o kontakt z partnerem właściwym dla wybranego kraju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *