Czwarte spotkanie partnerskie

Nowe narzędzia MALL w nauczaniu języków obcych
12/03/2017
Moodle – Konjunktiv II
19/06/2017

Czwarte spotkanie partnerskie

Czwarte spotkanie partnerów w ramach projektu zostało zorganizowane 16 i 17 lutego 2017 w Hemel Hempstead, Wielka Brytania. Wszyscy partnerzy projektu wzięli udział w spotkaniu. 5 przykładów wykorzystania istniejących narzędzi oraz 5 nowo powstałych narzędzi zostało szczegółowo omówionych, gdzie partnerzy skoncentrowali się na napotkanych trudnościach oraz na jakości opracowanych narzędzi. Przedstawiciel Danmar Computers zaprezentował partnerom plan pracy nad Przewodnikiem po narzędziach MALL, ustalając podział obowiązków i terminy. Wspólnie omówiono również działania związane z ewaluacją i upowszechnianiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *