Εργαλειοθήκη για εκπαιδευτές ξένων γλωσσών

Σχετικά με την εργαλειοθήκη

Η εργαλειοθήκη απευθύνεται σε εκπαιδευτές / εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ενισχύσουν τις τάξεις τους με χρήση online πόρων, αλλά δεν είναι σίγουροι για το τι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή ενός online πόρου. Επιτρέπει επίσης, να ψάξουν για σχέδια μαθημάτων που παρέχουν ένα παράδειγμα για το πώς ένας συγκεκριμένος πόρος χρησιμοποιήθηκε στην τάξη.

Διαφορετικού τύπου προγράμματα υποβοηθούμενης από υπολογιστή μάθησης έχουν γίνει διαθέσιμα, οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι η ένταξη των ΤΠΕ στην τάξη μπορεί να κάνει τόσο τη διδασκαλία όσο και τη μάθηση πιο αποτελεσματικές. Παρουσιάσεις, εκπαιδευτικές προσομοίωσεις και παιχνίδια, διαδραστικές ασκήσεις, σε συνδυασμό με το Internet και σχεδόν απεριόριστοι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικόι Πόροι, κάνουν τις ΤΠΕ ένα πραγματικά ισχυρό εργαλείο για τη διδασκαλία και τη μάθηση, αλλά ταυτόχρονα αυξάνουν και την πολυπλοκότητά τους κάτι που μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για πολλούς εκπαιδευτές. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι αρκετό να επιλέξετε ένα εργαλείο και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε στην τάξη, αλλά να επιλέξετε το σωστό, που είναι σύμφωνο με τις ανάγκες των μαθητών, και με τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών και τις τάσεις της τεχνολογίας. Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε ορισμένες πτυχές για να εξετάσετε και μια λίστα με χρήσιμες ερωτήσεις για να ρωτήσετε τον εαυτό σας στη διαδικασία της επιλογής ενός κατάλληλου online εργαλείο / πόρου.

Τι είναι η εργαλειοθήκη?

Σήμερα όλοι αναγνωρίζουν ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος μάθησης, αλλά υπάρχουν διαφορετικοί τύποι εκπαιδευομένων και μεθόδων διδασκαλίας. Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευτές πρέπει να προσαρμόσουν τα προγράμματα σπουδών με βάση αυτά τα δεδομένα. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες δεν αφορούν πλέον μόνο την παραδοσιακή πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση στην τάξη, και οι εκπαιδευτές θα πρέπει να δεχτούν ότι η μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία. Η εκπαίδευση περνάει μέσα από πολλά στάδια και μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους, εφόσον αυτοί έχουν σχέση με τις ικανότητες και των εκπαιδευτών και τις ανάγκες των μαθητών.

Η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο που λειτουργεί η κοινωνία μας. Μας προσφέρει νέες ευκαιρίες και μας δίνει πρόσβαση σε πηγές δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε παλαιότερα. Δυστυχώς, το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να εκμεταλλευτεί όλες αυτές τις ευκαιρίες. Στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι πολύ δύσκολο για τους εκπαιδευτές να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στις ανάγκες των μαθητών τους. Πολλοί εκπαιδευτές διαπιστώνουν ότι δεν έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες ή τον χρόνο για να προσαρμόσουν το εκπαιδευτικό τους υλικό σε διαφορετικές μεθόδους μάθησης.

This project aims to combat these problems by creating a reference guide for language trainers that will support them in acquiring or improving their digital competencies. The guidebook will encourage them in to use ICT solutions in their teaching and will facilitate the implementation of Mobile Assisted Language Learning (MALL) in their future classes.

Το έργο στοχεύει στην επίλυση αυτών των προβλημάτων, δημιουργώντας ένα οδηγό αναφοράς για τους εκπαιδευτές γλώσσας που θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στις ΤΠΕ. Ο οδηγός θα παρουσιάσει στους εκπαιδευτές γλώσσας με απλό και κατανοητό τρόπο πώς να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τη σύγχρονη τεχνολογία στην εκπαίδευση παρέχοντας έτσι ένα πιο ευρύ φάσμα επιλογών.

Πως λειτουργεί η εργαλειοθήκη

Η ενίσχυση της εκμάθησης γλωσσών μέσω MALL παρέχει μια δυναμική, που δεν είναι διαθέσιμη μέσω της παραδοσιακής διδασκαλίας. Το διαδίκτυο προσφέρει μια ευρεία ποικιλία εργαλείων που μπορούν να ενσωματωθούν στα μαθήματα γλώσσας. Η εργαλειοθήκη έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτές στη διαδικασία της επιλογής ένα online εργαλείου και να παρέχει μια σειρά από επιλογές για να διαλέξουν.

Αν δεν είστε σίγουροι για το πώς να επιλέξετε ένα κατάλληλο εργαλείο / πόρος για τους μαθητές σας, μεταβείτε στην ενότητα "Οδηγίες" της εργαλειοθήκης. Εδώ, θα βρείτε συμβουλές για το ποιες πτυχές α εξετάσετε και πώς αυτές μπορούν να σας επηρεάσουν την επιλογή ενός εργαλείου.

Αν δεν είστε σίγουροι τι είδους εργαλείο που ψάχνετε, ρίξτε μια ματιά στο online κατάλογο. Αν έχετε βρει ένα εργαλείο, μπορείτε να ελέγξετε τις μεθοδολογικές και τεχνικές εκθέσεις για περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να πάτε απευθείας στην εργαλειοθήκη. Η εργαλειοθήκη είναι ένας δυναμικός πόρος που παρέχει σχέδια μαθημάτων για διάφορα online εργαλεία.

Η εργαλειοθήκη περιέχει τα ακόλουθα μέρη:

 • Περιγραφή της ομάδας: Εδώ θα βρείτε μια σύντομη περιγραφή για την ομάδα, τους μαθησιακούς στόχους και τον εκπαιδευτικό φορέα για τα οποία το σχέδιο μαθήματος δημιουργήθηκε αρχικά. Αυτό θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε αν το σχέδιο μαθήματος είναι κατάλληλο για την ομάδα σας όπως είναι ή αν θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες σας ή στην ομάδα των εκπαιδευομένων.
 • Σχέδιο Μαθήματος: Εδώ θα βρείτε σχέδια μαθημάτων με λεπτομερείς οδηγίες για το πώς να χρησιμοποιήσετε ένα συγκεκριμένο online εργαλείο στην τάξη. Το σχέδιο μαθήματος υποδεικνύει το στόχο της μάθησης, της γνώσης που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας, ο κατά προσέγγιση χρόνος για κάθε δραστηριότητα, απαιτούμενα υλικά και τη διάταξη της τάξης. Δίνει επίσης πληροφορίες για το ρόλο του δασκάλου και του μαθητή. Το τμήμα «σχόλια» περιλαμβάνει πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμες όταν χρησιμοποιείτε το σχέδιο μαθήματος στη δική σας τάξη ή όταν το προσαρμόσετε σε άλλες ομάδες.
 • Ανατροφοδότηση: Εδώ θα βρείτε σχόλια από τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους που έχουν χρησιμοποιήσει το εργαλείο / πόρο. Θα σας δείξει τι τους άρεσε σχετικά με τον πόρο, τι λειτούργησε καλά και τι όχι.
 • Προτάσεις για αλλαγές: Το τμήμα αυτό συνδέεται στενά με το τμήμα ανατροφοδότησης. Με βάση τις εμπειρίες του μαθητή και του δασκάλου, η ενότητα αυτή θα συλλέξει προτάσεις για βελτίωση. Αυτή η ενότητα μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη όσον αφορά την προσαρμογή τους στις ανάγκες σας.

Οδηγίες για εκπαιδευτές ξένων γλωσσών

Οι εκπαιδευτές συμφωνούν ότι η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην τάξη μπορεί να κάνει τόσο τη διδασκαλία οσι και τη μάθηση πιο αποτελεσματική, και υπάρχουν διάφορες εφαρμογές υπολογιστή για υποβοήθηση της μάθησης. Παρουσιάσεις, εκπαιδευτικές προσομοίωσεις και παιχνίδια, διαδραστικές ασκήσεις, σε συνδυασμό με το Internet και σχεδόν απεριόριστοι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικόι Πόροι, κάνουν τις ΤΠΕ ένα πραγματικά ισχυρό εργαλείο για τη διδασκαλία και τη μάθηση, αλλά ταυτόχρονα αυξάνουν και την πολυπλοκότητά τους κάτι που μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για πολλούς εκπαιδευτές. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι αρκετό να επιλέξετε ένα εργαλείο και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε στην τάξη, αλλά να επιλέξετε το σωστό, που είναι σύμφωνο με τις ανάγκες των μαθητών, και με τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών και τις τάσεις της τεχνολογίας. Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε ορισμένες πτυχές για να εξετάσετε και μια λίστα με χρήσιμες ερωτήσεις για να ρωτήσετε τον εαυτό σας στη διαδικασία της επιλογής ενός κατάλληλου online εργαλείο / πόρου.
Γενικές ερωτήσεις

Πριν αρχίσετε να ψάχνετε σε πόρο ξεχωριστά, σκεφτείτε τις δεξιότητες που θα θέλατε να εξασκήσουν ή να βελτιωθούν. Αν σας διδάσκετε περισσότερες από μία γλώσσες, επίσης να σκεφτείτε ποια γλώσσα σας ενδιαφέρει.

Πιθανές ερωτήσεις

 • Σε ποιες δεξιότητες οι ασκήσεις πρέπει να στοχεύουν - Λεξιλόγιο, Γραμματική, Ομιλίας & προφοράς, κατανόηση γραπτού λόγου, Κατανόηση Προφορικού Λόγου, Γραφή
 • Σε ποια γλώσσα θα πρέπει να είναι οι ασκήσεις
Η ομάδα των εκπαιδευομένων

Το τμήμα του ερωτηματολογίου σχετικά με την ομάδα των εκπαιδευομένων έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τους μαθητές που θα χρησιμοποιούν τις ασκήσεις. Αυτό περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες της ηλικίας και του φύλλου των εκπαιδευόμενων. Επίσης, θα βοηθήσει να εντοπιστούν το υπόβαθρο της εκμάθησης γλωσσών και οι στόχοι των μαθητών. Είναι σημαντικό να εξεταστούν οι προϋπάρχουσες ικανότητες των εκπαιδευομένων. Για παράδειγμα, αν οι μαθητές δεν έχουν καμία εμπειρία με online εφαρμογές, αυτός ο πόρος δεν είναι ο καλύτερος. Αυτές οι πληροφορίες θα είναι ουσιαστικής σημασίας για την επιλογή των πλέον αποτελεσματικών για την ομάδα των εκπαιδευομένων, εργαλείων.

Πιθανές ερωτήσεις

 • Πόσοι είναι οι συμμετέχοντες;
 • Πόσοι από τους συμμετέχοντες είναι άνδρες, πόσες είναι οι γυναίκες;
 • Πόσο χρονών είναι οι συμμετέχοντες;
 • Οι συμμετέχοντες προέρχονται από την ίδια χώρα ή από διαφορετικές χώρες;
 • Έχουν όλοι οι συμμετέχοντες την ίδια μητρική γλώσσα;
 • Μήπως οι συμμετέχοντες μιλούν άλλες γλώσσες; Αν ναι, ποιες γλώσσες;
 • Πόσο καιρό ζουν στη χώρα;
 • Τι εκπαιδευτικό υπόβαθρο έχουν;
 • Υπάρχουν συμμετέχοντες που χρειάζονται πρόσθετη βοήθεια για να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους;
 • Έχουν όλοι οι συμμετέχοντες χρόνο για την δουλειά στο σπίτι;
 • Γιατί οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τη γλώσσα; (Δουλειά, πανεπιστήμιο, χόμπι, μάθημα που διοργανώθηκε από το jobcenter ή άλλη υπηρεσία, κ.λπ.)
 • Οι μαθητές έρχονται στο σχολείο για το μάθημα ή μαθαίνουν στο σπίτι ή στην επιχείρησή τους;
 • Μήπως οι μαθητές έχουν εμπειρία στη χρήση online μαθήματων; Αν ναι, πόσοι από αυτούς έχουν εμπειρία και τι είδους online μάθημα έχουν παρακολουθήσει;
 • Πόσο συχνά οι μαθητές χρησιμοποιούν ψηφιακά μέσα και τι είδους ψηφιακά μέσα χρησιμοποιούν;
 • Πόσο έμπειροι είναι οι μαθητές στο να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και online προγράμματα για την εκμάθηση;
Το μάθημα

Οι ερωτήσεις στο τμήμα αυτό έχουν σαν σκοπό να γίνει καθοριστεί το επίπεδο, η δομή και οι στόχοι των μαθημάτων. Είναι σημαντικό να καθορίσει η διάρκεια, η συχνότητα και η τοποθεσία των μαθημάτων, καθώς και το επιθυμητό επίπεδο. Είναι επίσης αναγκαίο να διευκρινιστούν τα υλικά και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται. Για να δημιουργήσετε μαθήματα που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά, θα πρέπει να δημιουργηθεί προκαθορισμένο στυλ μαθήματος. Είναι επίσης σημαντικό να καθοριστεί με σαφήνεια ο στόχος που έχει το μάθημα έτσι ώστε να ταιριάζει με τους στόχους των μαθητών.

Πιθανές ερωτήσεις

 • Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα;
 • Ποιος είναι ο στόχος του μαθήματος;
 • Ποιο είναι το επίπεδο σημαίνουν που έχουν οι μαθητές;
 • Ποιο επίπεδο οι μαθητές θέλουν να επιτύχουν; Γιατί θέλουν να φθάσουν σε αυτό το επίπεδο;
 • Διάρκεια του μαθήματος: Πόσο διαρκεί συνολικά το μάθημα; Αν το μάθημα περιλαμβάνει αρκετές συναντήσεις, πόσες συναντήσεις θα γίνουν και πόσο διαρκεί κάθε συνάντηση;
 • Πότε υλοποιείται το μάθημα; (Για παράδειγμα, τα πρωινά, τα απογεύματα, το Σαββατοκύριακο)
 • Πόσο συχνά υλοποιείται το μάθημα; (Για παράδειγμα δύο φορές την εβδομάδα, ημερησίως)
 • Τι βιβλίο ή εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται για το μάθημα;
 • Ποιος επιλέγει το υλικό - ο δάσκαλος, το σχολείο, μια υπηρεσία, κλπ;
 • Ποια μέθοδος διδασκαλίας χρησιμοποιείται;
Τεχνικές απαιτήσεις

Οι τεχνικές απαιτήσεις είναι ουσιώδεις για την αποτελεσματικότητα των μαθημάτων. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές πρέπει να διαθέτουν επαρκείς τεχνικές δεξιότητες για να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία/πόρους. Για παράδειγμα, δενέχει νόημα να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή ή μια διαδικτυακή πηγή πληροφοριών για την αυτο-μελέτη σε ομάδες που απαρτίζονται από μαθητές με χαμηλές ή καθόλου δεξιότητες πληροφορικής. Είναι επίσης απαραίτητο να διευκρινιστεί ποιος είναι ο τεχνολογικός εξοπλισμός που χρειάζεται για να έχουν οι συμμετέχοντες πρόσβαση στο internet.

Πιθανές ερωτήσεις

 • Γνωρίζουν όλοι οι μαθητές τη χρήση Η/Υ; Αν όχι πόσοι γνωρίζουν και πόσοι όχι;
 • Γνωρίζει ο εκπαιδευτήες τη χρήση Η/Υ;
 • Έχουν όλοι οι μαθητές τις ίδιες τεχνικές δεξιότητες ή κάποιοι είναι πιο προχωρημένοι από τους άλλους;
 • Έχουν όλοι οι μαθητές πρόσβαση στα παρακάτω μέσα στην τάξη:
  • Η/Υ
  • Internet
  • Ακουστικά
  • Wifi
 • Έχουν όλοι οι μαθητές πρόσβαση στα παρακάτω στο σπίτι τους:
  • Η/Υ
  • Internet
  • Smartphone
 • Έχουν όλοι οι μαθητές λογαριασμό email; Αν όχι πόσοι δεν έχουν;
Η τάξη

Το τμήμα αυτό του ερωτηματολογίου επικεντρώνεται στη διαρύθμιση της τάξης. Για τα υλοποιηθούν σωστά τα μαθήματα, χρειάζεται εξοπλισμός και υλικά. Είναι σημαντικό ότι οι μαθητές έχουν πρόσβαση στα ίδια υλικά και εξοπλισμό για να μάθουν εξίσου. Για παράδειγμα, δημιουργεί ένα αθέμιτο πλεονέκτημα, αν κάποιοι μαθητές έχουν λεξικά και άλλοι δεν έχουν.

Πιθανές ερωτήσεις

 • Είναι τα παρακάτω υλικά/εξοπλισμός διαθέσιμα στην τάξη:
  • Η/Υ (αν ναί, πόσοι ανά μαθητή;)
  • Wifi
  • Προβολέας και οθόνη (Αν όχι, μπορεί να μεταφερθεί στην τάξη για το μάθημα;)
  • Ηχεία
  • Διαδραστικός πίνακας
  • Λεξικά (Αν ναι τι είδους λεξικά; -; μονόγλωσσα ή δίγλωσσα λεξικά; Πόσα υπάρχουν; Αν δεν υπάρχουν λεξικά μέσα στην τάξη, μπορεί το σχολείο να προμηθεύσει;)
 • Πως είναι η διάταξη καθισμάτων; (Για παράδειγμα σειρές το ένα πίσω από το άλλο, σε σχήμα U, δύο τραπέζια ενωμένα διάσπαρτα σε όλη την τάξη)
 • Μπορεί να αλλάξει η διάταξη καθισμάτων;
Άλλα θέματα

Εκτός από την ομάδα, το πλαίσιο του μαθήματος, τις τεχνικές πτυχές και τις συνθήκες στο χώρο υλοποίησης, υπάρχουν και άλλες πτυχές που μπορεί να μην φαίνεται να σχετίζονται με τη διαδικασία της μάθησης. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εξεταστούν επίσης. Εάν είστε σε μια αγροτική περιοχή, για παράδειγμα, η σύνδεση στο διαδίκτυο μπορεί να είναι αργή και κατυά συνέπεια δεν θα να είναι δυνατό για να κατεβάσετε μεγάλα αρχεία ή να επισκεφτείτε ιστοσελίδες που απαιτούν internet υψηλής ταχύτητας. Από την άλλη πλευρά, αν ζείτε σε μια μεγάλη πόλη, οι άνθρωποι χρειάζονται χρόνια κάθε μέρα για να περιμένουν ή να ταξιδεύουν με μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι, μπορεί να είναι ιδανικό για αυτούς να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές που τους επιτρέπουν να μάθουν σε σύντομο χρονο κατά τη διάρκεια της αναμονής ή του ταξιδιού τους με μέσα μαζικής μεταφοράς.

Πιθανές ερωτήσεις

 • Πόσος χρόνος προετοιμασίας χρειάζεται για τη χρήση του εργαλείου/πόρου στην τάξη;
 • Πόσο χρόνο είστε διατεθειμένοι να αφιερώσετε για την προετοιμασία της τάξης;
 • Μήπως η γεωγραφική θέση των συμμετεχόντων ευνοεί τη χρήση κάποιων εργαλείων / πόρων;
 • Μήπως η γεωγραφική θέση των συμμετεχόντων αποτρέπει τη χρήση κάποιων εργαλείων / πόρων;

Σχέδια μαθημάτων

18/11/2016

I want to talk about …

Περιγραφή της ομάδας Γλώσσα εκμάθησης: Αγγλικά Δεξιότητα: Επέκταση λεξιλογίου Η ομάδα των εκπαιδευομένων Αριθμός: 20 (σε δύο ομάδες) – 14 γυναίκες, 6 άνδρες Ηλικία: 18 – […]
18/11/2016

BBC Talking business

Περιγραφή της ομάδας Γλώσσα εκμάθησης: Αγγλικά Δεξιότητα: Κατανόηση γραπτού λόγου Η ομάδα των εκπαιδευομένων Αριθμός: 9 (4 άνδρες, 5 γυναίκες) Ηλικία: 24 – 53 Οι περισσότεροι […]
18/11/2016

Going to the Taverna

Περιγραφή της ομάδας Γλώσσα εκμάθησης: Ελληνικά Δεξιότητα: Κατανόηση ομιλίας Η ομάδα των εκπαιδευομένων Αριθμός : 20 (8 άνδρες, 12 γυναίκες) Age: 20-55 Οι μαθητές προέρχονται από […]
18/11/2016

Jojo sucht das Glück

Περιγραφή της ομάδας Γλώσσα εκμάθησης: Γερμανικά Δεξιότητα: Ομιλία Η ομάδα των εκπαιδευομένων Αριθμός: 19 (13 άνδρες, 6 γυναίκες) Ηλικία: 18 – 50 Οι μαθητές προέρχονται από […]
18/11/2016

Classroom.bg

Περιγραφή της ομάδας Γλώσσα εκμάθησης: Αγγλικά Δεξιότητα: Γραμματική Η ομάδα των εκπαιδευομένων Αριθμός: 2 ομάδες X 15 μαθητές (17 άνδρες, 13 γυναίκες) Ηλικίες: 9 – 12 […]