Λήψη προϊόντων

Προϊόντα του έργου διαθέσιμα για κατέβασμα

Κατάλογος με τα πιο σχετικά ψηφιακά εργαλεία γλωσσικής κατάρτισης στις χώρες των εταίρων

microsoft-excel-icon

Διδακτική ανάλυση των εργαλείων στον online κατάλογο

adobe-acrobat-reader-icon

Τεχνική ανάλυση  των εργαλείων στον online κατάλογο

adobe-acrobat-reader-icon

Νέα εργαλεία για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών

adobe-acrobat-reader-icon

Mall Guide – Τελικός Οδηγός

adobe-acrobat-reader-icon

Mall Guide – Online Catalogue Video

Mall Guide – Toolbox Video

 
Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .