Νέα εργαλεία για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών

Ανάπτυξη 5 νέων διδακτικών εργαλείων

Το προϊόν αυτό είναι ένα από τα βασικά εργαλεία για την καθοδήγηση και την υποστήριξη εκπαιδευτών στις μελλοντικές εξελίξεις των εφαρμογών MALL στις τάξεις τους.

Με βάση τις εκθέσεις των O2 και O3 και τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν μέσω Ο4 και Ο5 οι εταίροι επέλεξαν 5 καταστάσεις μάθησης / διδασκαλίας και ανέπτυξαν 5 εργαλεία για την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων ξένων γλωσσών που καλύπτουν το λεξιλόγιο, τη γραμματικής, τον γραπτό λόγο, την κατανόηση προφορικού λόγου, και την ομιλία.

Μεθοδολογία

Οι εταίροι συμφώνησαν ότι τα νέα εργαλεία διδασκαλίας θα πρέπει να βασίζονται στα κοινά online εργαλεία που έχουν αναλυθεί στη μεθοδολογική ανάλυση (IO2). Κύριος λόγος για την απόφαση αυτή ήταν το γεγονός ότι τα κοινά online εργαλεία είναι γνωστά και χρησιμοποιούνται ευρέως και αυτό τα κάνει μια τέλεια βάση για την ανάπτυξη νέων εργαλείων. Όλοι οι εταίροι έχουν εμπειρία στη χρήση όλων ή μερικών από τα εργαλεία και με βάση αυτό έχει αποφασιστεί ποιος θα αναπτύξει τι. Παράλληλα, έχει αποφασιστεί ποιο εργαλείο θα επικεντρωθεί σε κάθε μία από τις βασικές γλωσσικές ικανότητες, το λεξιλόγιο, τη γραμματικής, τον γραπτό λόγο, την κατανόηση προφορικού λόγου, την ομιλίας και την προφορά.

Η ανάπτυξη του κάθε εργαλείου περιλαμβάνει:

  • Το καθορισμό της ομάδας στόχο (επίπεδο εκπαιδευμένων)
  • Μια σύντομη περιγραφή του εργαλείου
  • Την ιδέα και τον λόγο που επιλέχθηκε η ανάπτυξη αυτού του εργαλείου
  • Περιγραφή των εργαλείων και της μεθολογίας που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάπτυξη του εργαλείου
  • Πόροι (άνθρωποι και εξοπλισμός) που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάπτυξη του εργαλείου
  • Ζητήματα που προέκυψαν κατά την ανάπτυξη
  • Διδακτική ανάλυση του εργαλείου (όπως στο IO2)
  • Τεχνική ανάλυση του εργαλείου (όπως στο IO3)
  • Ένα σχέδιο μαθήματος που να παρουσιάζει τη χρήση του εργαλείου σε μια τάξη εκμάθησης γλωσσών.

Νέα εργαλεία

24/06/2017

YouTube

General Information Language: Any (lesson plan is for English course) Skill: Listening comprehension Target group: all learners Short description In spite of the importance of listening […]
24/06/2017

History of pizza – Reading comprehension

General Information Language :  English Skill : Reading comphersion Target group : learners (14-16 y.o.), trainers Short description This reading comprehension exercise and the developed lesson […]
24/06/2017

Test on Technology – vocabulary practice

General Information Language : English Skill : Vocabulary Target group : teachers Short description Test on Technology – vocabulary practice is a tool, that can be […]
24/06/2017

Google Drive (GD)

General Information Language: English Skill : Listeninng Target group : A2 Short description Lesson about favorite food and money. Learners to listen to podcasts and answer […]
24/06/2017

Moodle

General Information Target language: English Skill to be practiced: Vocabulary Extension Target group: all learners Short description The tool consists of a set of exercises to […]