Πολλαπλασιαστικές δράσεις και θεματικά εργαστήρια

5 Παραδείγματα χρήσης των εργαλείων στην τάξη.
09/09/2016
Tρίτη διακρατική συνάντηση στη Σόφια
16/10/2016

Πολλαπλασιαστικές δράσεις και θεματικά εργαστήρια

Οι εταίροι του έργου MALL GUIDE σας προσκαλούν αν συμμετέχετε στη δράσεις προβολής του έργου στην κάθε χώρα!

Ο βασικός στόχος των δράσεων αυτών είναι η προβολή των σκοπών και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων του έργου στους ενδιαφερόμενους, παρόχους εκπαίδευσης, συλλόγους εκπαιδευτών, εκπαιδευτές και μαθητές γλώσσας. Κάθε εταίρος του έργου θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του έργου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και το σημαντικότερο, θα προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα εργαλεία κατά τη διάρκεια θεματικών εργαστηρίων. Το σκοπός των δράσεων είναι να παρουσιαστεί το έργο και να ενθαρύνει εκπαιδευτές ξένων γλωσσών να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έργου.

Οι δράσεις θα οργανωθούν από τους εταίρους στις χώρες τους μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 2016. Θα έχουν διάρκεια μισής μέρας και θα είναι ανοιχτές για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον εταίρο του έργου στη χώρα σας.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *