Νέα εργαλεία για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών

I want to talk about …
18/11/2016
Τέταρτη διακρατική συνάντηση
14/03/2017

Νέα εργαλεία για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών

Το επόμενο προϊόν του έργου αφορούσε την ανάπτυξη ή την προσαρμογή 5 νέων εργαλείων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτές ξένων γλωσσών. Η Συνεργασία Ενεργών Πολιτών ήταν επικεφαλής αυτής της δραστηριότητας και οι υπόλοιποι εταίροι ήταν υπεύθυνοι για την ανάπτυξη ενός εργαλείου. Το προϊόν αυτό είναι ένα από τα βασικά εργαλεία για την καθοδήγηση και την υποστήριξη εκπαιδευτών στις μελλοντικές εξελίξεις των εφαρμογών MALL στις τάξεις τους. Μπορείτε να δείτε τα 5 νέα εργαλεία κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο : http://www.mall-guide.eu/new-developments-of-mall-applications-for-sla-teaching/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *