Going to the Taverna
14/11/2016
Classroom.bg
14/11/2016

Jojo sucht das Glück

Описание на групата

 • Език: Немски
 • Умение за практикуване/подобрение: Разговор

Обучителната група
 • Брой на обучаемите: 19 (13 мъже, 6 жени)
 • Възраст: 18 – 50

Обучаемите в групата са представители на различни държави и имат различни майчини езици – арабски, испански, румънски, български и т.н. Образованието им също е различно – някои от тях не са завършили дори гимназия, а други имат университетска степен. Повечето обучаеми имат слаби или никакви ИКТ умения и никога не са участвали в онлайн курс. Въпреки това обаче, те ежедневно използват речници на смартфоните си.
Част от обучаемите са отскоро в Германия (6 месеца), докато други живеят в страната от повече от 10 години. Посещаването на езикови курсове е задължително за тях, за да могат да пребивават легално в страната, а за някои е изискване от Бюрата по труда.


Курсът
 • Местоположение: Частно езиково училище в Берлин, Германия
 • Формат на курса: Интензивен курс (всеки ден от понеделник до петък 4 урока на ден/20 урока седмично)
 • 1 урок = 45 мин.
 • Продължителност: 30 седмици
 • Ниво: B1.2
 • Материали за курса: Schritte plus 6, Hueber Verlag

Курсът се провежда в рамките на 30 седмици, започвайки от нулево ниво и стигайки до ниво B1. Часовете се провеждат всяка сутрин от понеделник до петък. Обучителния материал е подбран от експертите в училището и е одобрен от Министерството на мигрантите и бежанците. Преподавателят е висококвалифициран специалист, който е специализирал в преподаването на немски като чужд език чрез комуникативен метод.

Курсът е насочен към хора, които имат намерение да живеят и работят в Германия за постоянно. Целта на курса е да се даде възможност на обучаемите да практикуват ежедневни ситуации и да усвоят материала до ниво В1. След края на курса те трябва да преминат успешно официален изпит, за да придобият сертификат (DeutschtestfürZuwanderer). Основните обучителни цели на участниците са свързани с подобряване на езиковите умения, достатъчни за справяне с ежедневните ситуации, както и необходими за намиране на работа. Тези умения са съобразени и с изискванията на имиграционните власти и бюрата по труда.


Технически параметри
 • Налични материали/оборудване в класната стая: компютри, Интернет, слушалки.
 • Налични материали/оборудване в дома на обучаемите: смартфон.

Всички преподаватели имат компютърни умения, но не и всички обучаеми. Дигиталните и технически умения на обучаемите са на различно ниво. Не всички имат имейл акаунт.


Класната стая
 • Налични материали в класната стая: компютър, wifi, проектор и екран, колони, 7 едно езични речника.
 • Подредба на местата за сядане: под формата на U, с възможност за разместване, ако се наложи.

 

Link: http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/telenovela/s-13121

Сваляне на плановете за уроци в PDF вариант

Можете да използвате секцията за коментари по-долу за да давате своите предложения за промени и подобрения, както и всякаква обратна връзка, която може да ни е полезна за усъвършенстване на продуктите от проекта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *