I want to talk about …
14/11/2016
Going to the Taverna
14/11/2016

BBC Talking business

Описание на групата

 • Език: Английски
 • Умение за практикуване/подобрение: Четене с разбиране

Обучителната група
 • Брой обучаеми: 9 (4 мъже, 5 жени)
 • Възраст: 24 – 53

Групата е съставена главно от италианци, има и един обучаем от Латвия. Те са професионалисти в областта си и образованието им е на много високо ниво. Имат добри ИКТ умения, но нямат много опит в онлайн обученията. Някои от тях използват хартиени речници, а други разчитат на Google преводач. Обучаемите са на визита в Англия, за да вземат участие в курс, финансиран по европейски проект. Това е експериментална група, поради факта, че е период на летните отпуски и няма редовни групи. Обучаемите оцениха високо уроците по английски и новите ресурси, които им бяха предложени.


Курсът
 • Местоположение: Конферентна зала на Community Action Dacorum и църква St Mary’s.
 • Формат на курса: 4 дни
 • 1 урок = 2 часа
 • Продължителност: 1 седмица
 • Ниво: B1 – C1
 • Материали: план за работа; учебен план; формуляр за кандидатстване с европейски проект; кратък речник със специфични термини, свързани с подаване на проект. Онлайн ресурс: BBC.

Курсът се проведе в рамките на 4 дни по 2 часа на ден. Поради големия интерес на групата почти всеки ден занятията продължаваха и извън определеното време. Нивото на владеене на езика на обучаемите е B1 – C1. Материалите за курса бяха подготвени според обучителните цели на групата и техния опит. Някои от тях бяха план за работа; учебен план; формуляр за кандидатстване с европейски проект; кратък речник със специфични термини, свързани с подаване на проект, онлайн ресурси. По време на занятията бяха използвани бяла дъска и флипчарт. Преподавател беше специалист по преподаване на английски като чужд език чрез използване на интерактивен метод.

Целта на курса беше обучаемите да подобрят знанията си по бизнес английски, както и уменията си за разговор.


Технически параметри
 • Налични материали/оборудване в класната стая: компютър, проектор; екран, лаптопи, таблети, wifi
 • Налични материали/оборудване в домовете на обучаемите: смартфон, IPad, лаптоп и компютър

Класната стая
 • Налични материали в класната стая: пособия за писане.
 • Подредба на местата за сядане – кръгла маса.

 

Link: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/unit2meetings/1agenda.shtml

Сваляне на плановете за уроци в PDF вариант

Можете да използвате секцията за коментари по-долу за да давате своите предложения за промени и подобрения, както и всякаква обратна връзка, която може да ни е полезна за усъвършенстване на продуктите от проекта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *