beiker

12/03/2017

Новоразработени онлайн ресурси за чуждоезиково обучение

Следващата стъпка от проекта беше създаването на 5 нови онлайн инструмента за чуждоезиково обучение, които могат да се използват директно от преподавателите. Координатор на тази дейност […]
09/09/2016

Събития и семинари за разпространение на резултатите от проекта

Партньорите по проект MALL GUIDE любезно Ви канят да вземете участие в специалните събития за разпространение на резултатите от проекта във Вашата държава! Основната цел на […]
23/08/2016

мислят обучаемите за инструментите, които събрахме в Онлайн каталога?

“Мисля, че това беше много полезен инструмент. Най-ефективното обучение е чрез интерактивни методи.” “Мисля, че инструментите са много добри и лесно достъпни. Голям плюс е, че […]
09/08/2016

Пет примера за това как ефективно да се използват средствата на чуждоезичното обучение в клас

В момента партньорите по проекта работят усилено по подготовката на тестването на 5 от събраните онлайн инструмента в часове по чуждоезиково обучение. Координатор на тази дейност […]