Четвърта международна партньорска среща

Новоразработени онлайн ресурси за чуждоезиково обучение
12/03/2017
Moodle
19/06/2017

Четвърта международна партньорска среща

Четвъртата партньорска среща по проекта се състоя на 16-17 февруари 2017 в Хемел Хемпстед, Великобритания. В събитието участваха представители на всички партньорски организации. Фокусът на дискусиите беше поставен върху 5-те учебни плана и 5-те новоразработени ресурса и срещнатите трудности при тяхното тестване в реална среда на национално ниво. Danmar Computers представиха работна версия на Финалния наръчник по проекта, след което бяха разпределени задачите и отговорностите между всички партньори, както и бяха поставени крайни срокове за изпълнение на задачите, необходими за неговото финализиране. Бяха обсъдени още и дейностите за оценка и за разпространение на резултатите от проекта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *