Събития и семинари за разпространение на резултатите от проекта

мислят обучаемите за инструментите, които събрахме в Онлайн каталога?
23/08/2016
I want to talk about …
14/11/2016

Събития и семинари за разпространение на резултатите от проекта

Партньорите по проект MALL GUIDE любезно Ви канят да вземете участие в специалните събития за разпространение на резултатите от проекта във Вашата държава!

Основната цел на тези събития е да се популяризира проекта и очакваните резултати сред представители на целевата група и заинтересовани страни – обучителни институции, обучители по чужди езици и обучаеми. Всеки партньор по проекта ще използва това събитие, за да представи на национално ниво постигнатите до момента резултати. Основен акцент на събитията ще е възможността участниците да тестват някои от инструментите, представени в Онлайн каталога. Целта на събитията е да се насърчат преподавателите по чужди езици да използват повече дигитални инструменти в процеса на преподаване.

Събитията ще бъдат организирани от партньорите по проекта в съответните им държави в периода септември-ноември 2016. Всяко събитие ще се проведе в рамките на половин ден и ще бъде отворено за посещение за всички желаещи.

За повече информация и регистрация за участие в събитията, можете да се свържете с организацията-координатор във Вашата държава.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *