Новоразработени онлайн ресурси за чуждоезиково обучение

Classroom.bg
14/11/2016
Четвърта международна партньорска среща
14/03/2017

Новоразработени онлайн ресурси за чуждоезиково обучение

Следващата стъпка от проекта беше създаването на 5 нови онлайн инструмента за чуждоезиково обучение, които могат да се използват директно от преподавателите. Координатор на тази дейност беше гръцкият партньор АCP, но всяка организация беше отговорна за създаването на своя ресурс. Наръчникът цели да подпомага преподавателите в процеса на създаване на техни ресурси, а освен им предлага инструкции как успешно да прилагат инструментите в обучителния процес. Петте новоразработени ресурса могат да бъдат намерени на следния адрес: http://www.mall-guide.eu/new-developments-of-mall-applications-for-sla-teaching/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *