Home

Справочник за обучители по чужди езици (MALL Guide)

Иновативни обучителни методи и техники
адаптирани към нуждите на обучаемите !
Интерактивен каталог с обучителни инструменти

За проекта

В днешно време учебните дейности не се свързват само с традиционното обучение лице в лице, провеждащо се в класна стая и преподавателите трябва да се адаптират към този факт.

Технологиите променят начина, по който обществото ни функционира. Те предлагат множество нови възможности и даватдостъп до безкрайни източници на информация, които не бихме могли да сипредставим преди няколко години.За съжаление, нашата образователна система не е достатъчно гъвкава, за да приложи всички тези безплатни възможности. В повечето случаи е много трудно за обучителите да адаптират учебните си планове спрямо нуждите на своите ученици. Много обучаващи откриват, че нямат необходимите умения или време да адаптират учебния материал към различните методии на преподаване
Този проект цели да разреши всички тези проблеми чрез създаване на справочник за обучители по английски, който да им помогне да придобият и подобрят своите умения, свързани с информацинните технологии.

Справочникът ще покаже по разбираем и достъпен начин на обучителите по езици как да приложат ефективно модерните технологии в преподаването си. Така обучителите ще разполагат с широк диапазон от варианти за преподаване. Като резултат от проекта, обучителите ще придобият нови умения за създаване на нови гъвкави обучителни стратегии, базирани на употребата на дигитални обучителни средства. Това ще бъде ценно допълнение към техния небор от умения и ще увеличи възможностите им за кариерно развитие.

Продукти от проектаПродуктите от проекта ще бъдат следните::  • Онлайн каталог, състоящ се от най-значимите практически дигитални обучителни средства в партньорските държави
  • Анализ на обучителните средства в онлайн каталога (от обучителна и от техническа гледна точка)
  • Пет примера за това как ефективно да се използват средствата на чуждоезичното обучение
  • Първи етап на тестване
  • Пет нови средства за чуждоезично преподаване
  • Втора фаза на тестване
  • Финална версия на онлайн каталога (комбинация от всички горепосочени продукти; ще съдържа и нови секции с линкове към интересна практическа информация за обучителите)


Изтегляне на наличните продукти

Партньори по проекта

Iberika

координатор - Германия


частен образователен център, основан през 1996 в Берлин, с многогодишен опит в преподаването на чужди езици и работата по европейски проекти.

Danmar Computers LLC

партньор на проекта - Полша


е частна компания, работеща в сферата на ИТ и специализира в провеждането на обучения в тази сфера.

RUNI Center

партньор на проекта - България


основан през 1996 – образователен център, работещ в три основни направления – формално и неформално образование и управление на национални и международни проекти.

Active Citizens Partnership

партньор по проекта - Гърция


е НПО с голям опит в проектирането и поддръжката на програми, насочени към съвременните образователни потребности на национално и европейско ниво.

Community Action Dacorum

партньор по проекта - Обединено Кралство


е НПО, която оперира на местно равнище и предлага широка гама от услуги, целящи подпомагането на местните обществени групи и индивиди.

Новини

Свържете се с нас!!

Изпратете ни съобщение

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message